درباره ما

“دیده بان شرق ” در سال 1390 با هدایت و حمایت بسیاری از بزرگان در عرصه تجهیزات کمک آموزشی آغاز به فعالیت نمود .

هدف , موفقیت روزافزون در زمینه شناخت و معرفی این تجهیزات و نیز پویایی و پیشرفت در بسیاری زمینه های تخصصی دیگر و در وسعت جعرافیای نا محدود بود .

آنچه خود را همواره به آن متعهد دانسته و می دانیم , توجه و بررسی نیاز مخاطبین و تلاش در جهت تامین آن می باشد , تامین درآمد از مسیر سودمندی و رضایت مشتریان , که همواره بهترین ها را برایمان به ارمغان آورده است .

})